จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

      วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายกมล  ฤทธิเหมาะ เกษตรอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่      จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ        สยามมกุฎราชกุมาร วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศูนย์เกษตรครบวงจร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรเข้าใช้บริการคลินิกในครั้งนี้จำนวน 200 ราย