ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 และคุมเข้มวางแผนการดำเนินการป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา