ส่งมอบวัสดุโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2564

        วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบวัสดุโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา