รับมอบต้นกล้าพันธุ์พืชโครงการพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายชัยยงค์ ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง รับมอบต้นกล้าพันธุ์มะนาวและมะกรูด ในโครงการพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฉะเชิงเทรา ในการดำเนินโครงการพืชพันธุ์ดี เพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา