ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”  (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นกรอก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา