ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทำวีดีทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาดิน

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทำวีดีทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาดิน (นาขาวัง) ณ หมู่ที่ 4  ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา