ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวที Focus Group เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพ และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม และนางสาวกิติยา รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ร่วมกับนางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวพรเพ็ญ สมจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวที Focus Group เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพ และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล เพื่อรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการทำนาเกลือทะเลและการตลาดเกลือทะเลภาคตะวันออก แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดอุตสาหกรรมที่ใช้เกลือ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง