ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวที Focus Groupเพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพ และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นางสาวกิติยา รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ จำนวน 2 ราย ร่วมกับนางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวพรเพ็ญ สมจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดเวที Focus Group เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพและต้นทุนการผลิตเกลือทะเล   ภาคตะวันออก โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง