ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา