ร่วมการประชุมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ปี 2566 (ครั้งที่ 1)

           วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  ร่วมการประชุมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ปี 2566 (ครั้งที่ 1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา