ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักในการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ร่วมรับชมนิทรรศการและบูธจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา