ร่วมรับฟังการชี้เเจงการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับฟังการชี้เเจงการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำเเหน่ง อกม. เเละจะต้องดำเนินการคัดเลือก อกม. ในช่วงเดือน มีนาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา