ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง  ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อติดตามกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรและฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรต่อไป ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา