ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง     มอบหมายให้นางสาวกิติยา รัศมี และนางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 และจับพิกัดพื้นที่การเกษตรเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา