เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ปี 2566

                     วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายชัยยงค์  ชูจันทร์ เกษตรอำเภอบางปะกง มอบหมายให้นางสาวรวิสรา เสนาธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก ให้เกิดการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง